נייר לחדר נקי

  • נייר לחדר נקי

    נייר לחדר נקי

    נייר חדר נקי הוא נייר מטופל במיוחד שנועד למזער את התרחשותם של חלקיקים, תרכובות יוניות וחשמל סטטי בתוך נייר.

    הוא משמש בחדר נקי שבו מיוצרים מוליכים למחצה וציוד אלקטרוני הייטק.