תרבות ארגונית

lisdd

תרבות החברה:החברה מחויבת להגנת הסביבה ומשתתפת באופן פעיל בפעולת ההגנה על כדור הארץ!השתתף בפעילויות שונות של תרומות צדקה!

חזון תאגידי:בהתבסס על הפיתוח העתידי של החברה, להפוך למובילה עולמית במוצרים להגנת הסביבה!

משימה תאגידית:לפתח מוצרים ידידותיים לסביבה מובילים עם טכנולוגיה וחדשנות לשיפור איכות חיי האדם!

ערכי תאגיד:לקוח קודם, איכות קודם, אנשים מנצלים את הכישרונות שלהם בצורה הטובה ביותר, אחדות ונלחמים לחדשנות, חלוציות וחדשנות.

יעד ארגוני:ערך התפוקה השנתי עולה על 50 מיליון בתוך שלוש שנים.

lsidf
peixiun
sdfg
גונאי